Dizajn / Izrada
Logotipa

I Dizajn Logoa/ Izrada

U logotipu se nalazi osnova vizuelnog identiteta firme, imidž i znak prepoznatljivosti. Dizajnar je tu da vam omogući moderan Dizajn Logoa vrhunskog kvalitetu u stilu koji vama odgovara, kao i korekciju i modernizaciju već postojećeg logotipa ili brenda.

Logotip/Logo predstavlja vizuelni stub jedne firme i stoga je važno jasno definisati proces izrade logotipa i njegovu primenu. Takodje je u procesu izrade jako bitna komunikacija izmedju klijenta i kretivnog tima dizajnar-a.

Ekipa dizajnara vam pruža kompletnu kooperativnost, kako bi Vi, kao naš klijent, imali kompletan uvid u tok projekta i kako bi mi od vas dobili takozvani ‘feedback’ tj povratnu informaciju i tako stigli do trajno dobrog Dizajn Logoa.

I Proces Izrade Logotipa / Dizajna

1.Odabir smernica klijenta
U prvoj fazi Dizajn Logotipa / Izrade vam šaljemo mali upitnik sa pitanjima o tome šta želite da postignete logotipom i kakav stil vam odgovara i tako stičemo jasnu sliku o tome šta želite dobiti. Nakon ove faze počinje proces izrade koji traje do 7 dana.

2. Izrada predloga, odabir i vršenje revizija
U drugoj fazi ulazimo u proces izrade predloga logotipa prema primljenim smernicama. Nakon odabira jednog od predloga pristupa se reviziji istog ukoliko je to potrebno. Broj predloga i revizija zavisi od odabrnog paketa.

3. Finalizovanje i dostava fajlova
U ovoj fazi privodimo projekat kraju. Nakon odabira predloga i izvršenja potrebnih revizija šaljemo vam fajlove za primenu u štampi i na internetu, i tada zvanično postajete vlasnik vašeg savršenog logotipa.

Naručite Logo Paket

Starter

199
  • 3 Logo Predloga
  • Do 2 Revizije

PRO

449
  • 10 Logo Predloga
  • Do 7 Revizija
Scroll to Top